top of page

Een zomerse kick-off

In juli heb ik voor een klant een brainstorm sessie mogen organiseren voor de ontwikkeling van een ideeënbus 3.0. Wat een leuke dag was dat! Een verslag van een creatieve dag vol passie en enthousiasme:

Een diverse groep collega’s is geselecteerd door middel van loting. Zij zijn bevoorrecht om Labs te ontwikkelen; een platform waar innovatieve ideeën verder worden uitgewerkt om uiteindelijk een effectieve bijdrage te leveren aan de organisatie.

Bij KapellerPut in Heeze zijn we tijdens deze mooie zomerse maandag begonnen met het opsommen van wat Labs wel en niet is.

Binnen de groep bestond in ieder geval een duidelijk beeld van wat het wel is: een laagdrempelige plaats, waar je je creativiteit kwijt kunt. Uitdagend met een duidelijke visie: open staan voor ideeën vanuit iedereen, op diverse manieren als een wezenlijk onderdeel van de organisatie. Je kunt je stem laten horen en krijgt support om dit te doen.

Tijdens de sessie was het voor mij verrassend dat er een uitgesproken relatie bestaat met de bedrijfscultuur: inspireren, betrokkenheid, waardering en de plezierfactor kwamen steeds weer terug. Onderdelen welke allen essentieel zijn voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Onze missie is: We willen kansen bieden voor alle medewerkers en de organisatie, om positief te ontwikkelen.

Concreet: er zijn een groot aantal ideeën geopperd. Zo kan het aanmelden van ideeën door middel van een soort van stemhokje, een Labs-muur, wall of fame met behaalde resultaten of het opvragen van input via een persoonlijk te versturen pakketje vanuit Labs.

Uiteindelijk hebben we het volledige proces uitgewerkt en een lijst met actiepunten opgesteld. Er is een voorzitter aangesteld en het team gaat met enthousiasme aan de slag om zichzelf te presenteren op de eerstvolgende company meeting. Dan zal het gehele proces voor de eerste keer doorlopen zijn en zal het tweede idee uitgewerkt worden door de dan te vormen werkgroep.

Ik kijk uit naar deze eerste resultaten.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page