top of page

Adoptie van een product

De belangrijkste pijler van het implementeren van een nieuw proces, dienst of product is niet de kwaliteit of functionaliteit. Deze aspecten spelen zeker een belangrijke rol in het geheel, maar gelden niet als prioriteit nummer 1. Maar wat dan wel?

Een optelsom van dergelijke aspecten resulteert in een acceptatie van het proces, dienst of product. Maar zelfs na de acceptatie van het eindresultaat is dat geen garantie dat het ook daadwerkelijk gebruikt zal gaan worden door de eindgebruiker waar het voor bestemd is. Dat is namelijk de adoptie van het product; dat aspect wordt te vaak vergeten. Het is een fundamentele pijler van slagen van de implementatie…

Richt je op adoptie en je constateert dat kwaliteit en functionaliteit onderdeel uitmaken van!

Volgens het model van Rogers kun je voor een succesvol adoptie proces de toekomstige gebruikers verdelen in een aantal categorieën:

Innovators

De eerste kopers van het nieuwe product staat gelijk aan 2,5% van het totaal en worden innovators genoemd. Innovators betreft de mensen die graag als eerste iets nieuws bezitten en bereid zijn om nieuwe ideeën uit te proberen. De categorie bestaat voornamelijk uit jonge mensen die iets te besteden hebben.

Early adopters

Na de innovators volgen in het adoptiemodel van Rogers de early adopters. De early adopters betreft de volgende 13,5% die het product kopen. Het nieuwe product kan pas als een succesvol product worden gedefinieerd zodra de groep early adopters het product heeft aangeschaft. De early adopters vormen de belangrijkste groep, want zij zijn de opinieleiders en zijn dus het voorbeeldmodel voor de volgende kopers. Wanneer de early adopters het product kopen dan zullen de overige groepen ook het product gaan kopen. Zodoende is het voor de marketeer belangrijk de opinieleiders in een bepaalde markt te identificeren en te achterhalen hoe zij kunnen worden bereikt.

Early majority

De groep early majority betreft 34% van het totaal. De early majority bestaat uit mensen het product graag willen hebben, maar wat voorzichtiger zijn met een aankoop en wachten eerst afwachten tot de early adopters het product hebben aangeschaft.

Late majority

De late majority bestaat ook uit 34% van het totaal en betreft voornamelijk de kopers die alleen een product aanschaffen wanneer de meerderheid ze al heeft uitgeprobeerd of wanneer ze er niet meer omheen kunnen.

Laggards

De laatste groep in het adoptiemodel van Rogers bestaat uit de laggards en betreft de laatste 16%. Laggards hechten veel waarde aan traditie en houden niet van verandering. Vaak betreft het oudere mensen. Ook hebben laggards over het algemeen weinig te besteden.

Onderstaande grafische weergave laat zien hoe het adoptie proces verloopt.​​​

Het is van belang om de eerste categorieën extra aandacht te geven en te luisteren naar de bevindingen die geuit worden in deze groep. Dit is essentieel en zorgt dat je direct kunt inspelen op eventuele negatieve ervaringen van de gebruiker. Directe reactie geeft een mogelijkheid tot correctie en vergroot de uiteindelijke kans op acceptatie én adoptie.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page