top of page

Het Agile sturen

Ik heb veel samengewerkt binnen verschillende Agile software ontwikkelomgevingen en dat ook nog eens met veel plezier!

En waarom: De collaboration met alle teamleden is een groot pluspunt vergeleken met een andere project-aanpak. Het valt me op dat projectleden niet enkel betrokken zijn bij hun eigen code, test-case of functionele specificatie, maar juist gezamenlijk een over-all beeld hebben van het project. Ook voelen de projectleden meer verantwoordelijkheid voor het uiteindelijk resultaat. Zelfs de (informele) afstemming met de stakeholders is toevertrouwd! Ongedwongen wordt draagvlak gecreëerd binnen het steering committee. Iets wat volgens het klassieke model gebeurt door de project manager, maar nu wordt gestuurd door het team. Dit zorgt voor interne draagkracht, doelgerichtheid en acceptatie. Acceptatie staat gelijk aan succes en juist dát is de doelstelling van een project.

Wat is de taak van de moderne project manager?

Hij coacht, stuurt en ondersteunt het projectteam. Hij faciliteert in de behoefte en weet tactisch op de juiste momenten in te grijpen, binnen en buiten het project. Onderdelen waar een technisch of functioneel inhoudelijk expert geen tijd voor heeft; omdat het doel bereikt moet worden.

Net zoiets als eindverantwoordelijkheid... Ook dat is iets waar de expert geen behoefte aan heeft. Binnen de gestelde tijd en budget boekt het project team het maximale resultaat!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page