top of page

OUR POWER

Sinds 1999 zijn wij actief in de ICT en vanaf 2005 gespecialiseerd in software testing. In deze periode hebben wij ervaren wat kwaliteit inhoudt en hoe de beeldvorming hiervan bepaald wordt. Vanaf 2010 is deze kennis en ervaring aangevuld op tactisch en strategisch niveau.

Liplijn consultancy is de spil tussen management, directie en de operatie. Hierin weten wij een duidelijke vertaalslag te maken van de strategische behoefte naar een efficiënte uitvoering. Het procesmatig sturen op resultaten door middel van beheerprocessen, en het beheersen van de verwachtingen van de klant is iets wat ons eigen is. Duidelijkheid creëren voor medewerker, opdrachtgever en leverancier is hierbij van groot belang.

 

Onze kracht zit in het coachen, en met name het sturen en overtuigen van medewerkers. Gestructureerd en planmatig werken is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Het contact zoeken; begrijpen wat de klant wil, binnen de technische mogelijkheden van een organisatie.

 

Ons doel is het leggen van de relatie tussen de behoefte en het aanbod daarop; het team overtuigen, draagvlak creëren en het werkproces optimaal afstemmen om de doelstellingen te bereiken. Uit ervaring weten wij dat processen nooit af zijn en continue aangepast dienen te worden aan de omgeving. Het proces kan altijd beter en efficiënter; dat is onze passie!

bottom of page