top of page

PRODUCTS

Test proces implementatie

Het Master Test Plan is een conceptuele, generieke uitwerking op basis van de huidige werkwijze op het gebied van testen. Dit alles gebaseerd op eigen ervaringen en SOX en COBIT compliant. De introductie biedt de medewerker de kans om na te denken over het huidig testproces en eventuele verbeterstappen te definiëren. Geen bureaucratisch proces, maar een pure verbetering van de snelheid en kwaliteit van het huidige testproces; inclusief een gedegen implementatie. Daarnaast wordt de beleving van het testen intensiever en worden medewerkers enthousiast over het eigen proces: iets om trots op te zijn!

Six Sigma traject

Lean en Six Sigma zijn al jaren in gebruik bij de grotere productiebedrijven. De laatste jaren wordt deze procesverbetermethodiek steeds vaker ingezet bij dienstverlenende bedrijven. Als Six Sigma Black Belt heb ik een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om een scan te doen op de huidige proces effectiviteit. Uiteindelijk wordt duidelijk welke factoren invloed hebben op de kosten, snelheid en kwaliteit. Het is verbazingwekkend welke factoren invloed kunnen hebben op het proces!

TOP implementatie

Inderdaad, een TOP document. Een topper in de reeks van proces verbetering, gecombineerd met het testproces.

Voor een nieuw product hebben we de juiste specificaties en vervolgens ook getest of het zo werkt. Alles OK. Maar… Wat veelal onvoldoende aandacht krijgt is de ‘TurnOver to Production’; oftewel de overdracht richting de lijnorganisatie. Met dit document proces wordt de kwaliteit van de implementatie geborgd en is een succesvolle overdracht en adoptie verzekerd. Het resultaat is een klantbeleving van 9+!

Re-integratie statushouders

Iedere dag maken mensen overal ter wereld gedwongen een van de moeilijkste beslissingen uit hun leven: het verlaten van hun thuisland in een zoektocht naar veiligheid en een betere toekomst.

We vangen deze vluchtelingen in Nederland op en zij maken een nieuwe start door te integreren in onze maatschappij en daarbij ook een geschikte baan te vinden.

Verschillende statushouders heb ik inmiddels omgeschoold tot software tester en  begeleid naar een leuke baan binnen het nederlandse bedrijfsleven.

bottom of page