top of page

Process improvement starts out of your comfort zone!

​Bij verschillende proces-verbeter-trajecten heb ik gezien dat het voor teamleden niet gemakkelijk blijkt te zijn om uit de comfort zone te stappen. Het dagelijkse ritueel, binnen de vertrouwde omgeving is toch iets wat als prettig wordt ervaren. Juist daar zit de kracht van het verbeteren!

Want wanneer je andere dingen gaat doen dan gebruikelijk ga je je openstellen voor verandering en verbetering. En, wie wil dat nou niet?!

Als voorbeeld: je gaat elke dag netjes een kopje koffie halen voor de collega's en vervolgens ga je je mail doorspitten. Na verloop van tijd wordt je (naar alle waarschijnlijkheid) uit je concentratie getrokken door de dagelijkse sleur. Je gaat mee in het dagelijkse werkproces en presteert elke dag opnieuw op hetzelfde niveau, met dezelfde werkwijze.

Wanneer je daarvan afwijkt en kiest voor een evaluatie of review van het huidig process, dan wordt duidelijk waar de verbetermogelijkheden liggen. Waarom doen we het eigenlijk zo; Wat doen we eigenlijk met dat resultaat; Hoe kunnen we dat bereiken met minder kosten?

Een manier om dit te doen is te beschrijven hoe het huidige werkproces is ingeregeld. Wat overigens blijkt is dat de perceptie van de huidige werkwijze per collega verschilt. Nog een bonuspuntje ;-)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page