top of page

Als project manager het doel in het vizier

Eerder heb ik mijn ideeën geblogd over Eat the Frog: voor mij persoonlijk de perfecte manier voor Getting Things Done!

​Binnen Project Management is dit ook zeker bruikbaar. Het leuke is dat de uitdaging juist te vinden is in 'Getting Things Done'. De doelstelling van het project en de project manager is duidelijk en ook te vertalen in pure Deliverables.

Om de gestelde doelen te bereiken, dienen alle acties in kaart gebracht te worden met de juiste prioriteit. Hierbij is het in mijn ogen van belang om detaillistisch te werk te gaan en dus zoveel mogelijk sub-taken te benoemen. Een bijdrage aan de kwaliteit van het eindproduct is daarmee gegarandeerd!

Bij elke activiteit die op mijn pad komt gedurende de dag, stel ik mezelf de vraag of de gestelde vraag, het geplande overleg of de extra aandacht een bijdrage levert aan het uiteindelijke projectdoel, direct of indirect. Is er geen relatie met het gestelde doel, dan is er geen tijd beschikbaar voor deze activiteit. Wanneer ik dit niet op deze manier stel, zal het bereiken van mijn doelstelling meer tijd vergen. Sterker nog, mijn doel is verder weg dan voorheen! En dat kan toch niet de doelstelling zijn... ;-)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page