top of page

SHORT INTRODUCTION

ICT projecten zijn vaak complexe vraagstukken. Het is niet vanzelfsprekend dat het uiteindelijke resultaat goed aansluit bij de verwachtingen van de eindgebruiker. Het afronden van deze projecten loopt in dat geval vertraging op en de kosten vallen hoger uit dan verwacht… Een ontevreden klant; doelstelling niet bereikt!

 

Liplijn consultancy pakt door op deze projecten en draagt zorg voor een kwalitatieve afhandeling. Door het bepalen van meetbare resultaten, risico's en het definiëren van "tasks" wordt het doel bereikt: met de juiste kwaliteit, binnen de gestelde tijd en budget. We just eat that frog!

Eens sparren over visie en strategie? Liplijn consultancy maakt met alle plezier tijd om van gedachten te wisselen.

 

De volgende services behoren tot het portfolio van Liplijn consultancy:

  • Project management

  • Six Sigma Black Belt

  • Scrum master

  • NLP

  • Belbin

  • Test management

  • Office 365 adoptie

  • Verander management

  • Service management

            profiel van Jochem Liplijn weergeven

  • LinkedIn Social Icon
"Het proces kan altijd beter en efficiënter; dat is mijn passie!"
bottom of page