top of page

Agile in essentie: verifiëren!

Jazeker, ook agile projecten mislukken wel eens. Waarom? Omdat mensen niet bekend zijn met de essentie van, en wat het betekent om Agile te zijn.

Duidelijkheid is vereist en het is noodzaak om een fundamentele verschuiving in het denken te realiseren. Binnen het Agile manifest bestaat een duidelijk uitgangspunt: Werkende software staat ver boven uitgebreide documentatie. Dat betekent dat je aan het einde van elke Sprint een werkende oplevering beschikbaar hebt! Deze doelstelling is helder.

Maar waarom dan?

Een werkende oplevering is toch best wel handig wanneer je op zoek bent naar een review of verdere afstemming met de klant.

De klantperceptie is voor de scrum-master van uiterst belang om de opdrachtgever duidelijkheid te geven over de planning, kosten en behaalde resultaten. Samen met de opdrachtgever zal bekeken worden wat de juiste reactie dient te zijn; uitgedrukt in tijd, budget en meetbare kwaliteit.

De scrum-master zal met het team de voor-gedefinieerde tasks vervolgens aanpassen of uitbreiden naar aanleiding van de feedback vanuit de opdrachtgever en/ of uiteindelijke gebruiker.

In de Agile-wereld verandert de rol van projectmanager in coach/ scrum-master. Puur voor het afstemmen met de organisatie, het structureren van tasks en het ondersteunen van de teams. Belemmeringen dienen weggenomen te zijn. Hij/ zij rapporteert formeel over de kwaliteit en tijdigheid.

De sleutel

De sleutel tot een werkende oplevering is het verifiëren van de software. Het klinkt simpel, maar het wordt in praktijk niet altijd gedaan: doorloop een volledig testscenario!

Als de testscripts niet volledig zijn:

  • Krijgt het team niet het gevoel dat de opgeleverde software gewaardeerd wordt en dat is niet motiverend. Waar staan we als team??

  • Hetzelfde geldt voor de opdrachtgever. Wat is de kwaliteit van de geleverde dienst??

  • Ook voor de gebruiker als ondergewaardeerde, maar toch stiekem belangrijkste stakeholder, is het van belang om te ervaren wat de status is en het gevoel heeft daar ook invloed op te hebben.

Zeven kernen van een succesvolle Agile aanpak:

1. de juiste samenstelling van het team (opdrachtgever en gebruiker)

2. procesflow is helder gesteld door de gebruiker

3. bepalen functionele doelstelling door het team

4. definitie van tasks door het team

5. maak het resultaat als team meetbaar (testing)

6. leiderschap door middel van coaching

7. teamwork op één locatie

De kracht van deze kernen zit in het definiëren van taken: kristalhelder en volledig uitgewerkt op basis van de procesflow, opgesteld door de gebruiker. Alleen op dat moment is duidelijk wat de vereisten zijn die getest dienen te worden.

Gebruiker tevreden = opdrachtgever tevreden = doelstelling bereikt!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page