top of page

Inleiding manifest

Ik werk al een aantal jaren als zelfstandig management consultant voor verschillende klanten in de IT sector. Rollen die ik zoal vervul zijn Scrum master en Road manager.

Om voor mijzelf een duidelijk plan te hebben voor de toekomst heb ik een bedrijfsplan opgesteld. Ieder jaar neem ik de tijd om dit plan bij te werken op basis van de ervaringen van afgelopen jaar.

Ik ervaar dat Teams steeds meer zelf verantwoordelijkheid over het werkproces. Daarom wil ik mijn werkgebied uitbreiden met Team coaching.

Het werkproces is theoretisch. Het Team proces is dynamisch. Dat verschil zorgt ervoor dat mij het begeleiden van Teams als Team coach interessant en boeiend lijkt.

Om die reden heb ik vorig jaar als doelstelling gesteld om een opleiding Team coaching te gaan doen. Dit om meer te begrijpen van het Team als systeem.

Maar, wat zijn de doelstellingen voor komend jaar?

Dit is mijn manifest, uitgewerkt als het geactualiseerd onderdeel van mijn bedrijfsplan.

1.1 Persoonlijke motieven

De afgelopen jaren kom ik steeds weer tot de constatering dat de werkzaamheden die ik doe een grote meerwaarde hebben voor de organisatie waar ik voor werk. Dit is positief.

Ikzelf wil mij niet richten op mijn carrière binnen een organisatie, maar enkel een duidelijke meerwaarde hebben voor deze organisatie.

Het voelt niet prettig dat ik daarbij niets opbouw voor mijzelf. Mijn CV wordt steeds mooier, maar alle inzet is voor de organisatie. Daarnaast beslist de organisatie wat de strategie is, en dus ook die van mij persoonlijk. (trainingen e.d.) Ik wil zelf een grotere rol spelen in mijn eigen persoonlijke strategie!

1.2

Zowel privé als zakelijk valt het me op dat dienstverlening over het algemeen nooit perfect is. Wanneer ik, als neutrale klant van een willekeurig bedrijf, let op bijvoorbeeld de geleverde kwaliteit, gekozen aanpak, enz.... Dan kan dat in mijn ogen altijd beter.

Wanneer ik in de schoenen zou staan van de betreffende ondernemer, dan zou er door middel van het oogsten van het zogenoemde laaghangend fruit, veel te halen zijn. Met gezond boerenverstand is er immers veel te bereiken!
Met deze instelling wil ik graag een bijdrage leveren aan mijn klanten en daarmee van meerwaarde zijn: Het kan altijd beter!

1.3 Mijn visie

In mijn werkomgeving werk ik graag en veel met Teams samen. Deze Teams zijn in staat om zelfstandig de ontwikkeling en het beheer te doen van softwareapplicaties.

Wanneer ik als externe consultant tijdelijk onderdeel ben van het ontwikkelproces is er altijd verbeterpotentieel. Het altijd mogelijk om samen met het Team te onderzoeken hoe het gaat en waar er mogelijk eerste stappen gezet kunnen worden in een fijnere en effectievere manier van werken.

Ik ga uit van de kracht van het Team om te bepalen of er verbeteringen mogelijk zijn. Ook het bepalen van wat en hoe ligt bij het Team. Ik faciliteer dit proces en zorg dat de te nemen stappen realistisch zijn en resultaten worden geborgd.

Impliciet levert deze visie een bijdrage aan mijn missie.

1.4 Mijn principes

De volgende aandachtspunten staan bij mij hoog in het vaandel en zal ik ten alle tijden nastreven:

 

 • PERSOONLIJK

 

()

 • Ik wil weten wat ik wil

 • Ik heb het recht van bestaan, door een mening te hebben

 • Ik wil aangeven wanneer de maat vol is

 • Ik wil kort en duidelijk zijn wanneer ik iets uitleg, en geen lange omweg maken naar het doel van het gesprek

 • Ik laat mijn mening vanuit mijn expertise weten

 • Ik ben realistisch in mogelijkheden (‘nee’ zeggen)

 • Ik doe alleen wat ik leuk vind, want daar ben ik goed in

 

()

 • Ik achterhaal mijn gevoel en vertaal dat in actie (out of the dug-out)

 • Ik bedenk vooraf wat mijn doelstelling is van de communicatie, zodat ik deze vraag duidelijk kan stellen met resultaat (ipv het poneren van een stelling als mededeling)

 

 

 

2.0 Mijn leergang Teamcoaching

2.1 Modellen

Het voelde in april als een enorme stortvloed aan modellen, maar uiteindelijk allemaal bruikbaar en enkele waren reeds bekend.

Ik heb hiermee in praktijk geoefend en geëxperimenteerd. Ik merk dat modellen voor mij helpen om structuur te brengen voor mijzelf en collega’s van binnen en buiten het team mee te nemen.

Ook dit is een continu proces van ontwikkeling. Elke dag kom je weer unieke situaties tegen en ik wil me dan ook graag meer richten op het gebruik en de ontwikkeling van modellen ter behoeven van Team coaching.

Ik heb gemerkt dat het voor mij belangrijk is om de vrijheid te nemen om creatief om te gaan met deze modellen. Een aangepast model kan in een specifieke situatie beter uit de verf komen, dan het origineel.

2.2 Houding

Een van de belangrijkste persoonlijke leerpunten die ik meeneem uit de leergang is het veranderen van mijn houding in een Team of daarbuiten.

 1. Het gevoel speelt een grote rol binnen Team coaching. Door af te gaan op je eigen gevoelens in een situatie, geeft dat de mogelijkheid om te bepalen wat een goede reactie gaat zijn. Ik merk dat ik het raadplegen van gevoel niet vanzelf doe.

 2. In actie komen is iets dat niet vanzelf gaat. Je dient als Team coach zelf naar voren te treden en je kunt daar niet altijd mee wachten. Het bepalen van het juiste moment met de juiste toon is van groot belang. Just do it!

 3. Ik wil het vaker laten gebeuren dat het Team in actie komt, in plaats van dat ik als Team coach in de driver-seat zit. Laat het maar gebeuren en observeer vooral om vervolgens de juiste interventie te kunnen doen.

2.3 Rollen

Bij de verschillende opdrachten zit ik veelal in een dubbele rol. Als Scrum master of Road manager heb ik andere belangen te bespreken met het Team dan als Team coach.

De switch momenten zijn mij de afgelopen maanden duidelijk geworden, terwijl dat in het verleden niet altijd gescheiden was. Ik heb dus geen 2 petten op, maar op het ene moment de pet als Road manager en het andere moment ben ik Scrum master of Team coach. Deze momenten zijn nu herkenbaar en verlangen dan ook een andere aanpak.

2.4 Onderstroom

De interventie matrix, die is bruikbaar tot het oneindige. Wat een heerlijk model.

Ik merk dat ik comfortabel ben met onderstroom, maar dat er ook bepaalde situatie zijn die lijken op bedreiging voor mijn positie. Vanuit mijn externe rol heb ik een groot belang om mijn opdracht veilig te stellen. Op momenten dat er veel onderstroom is, voelt dat soms aan als een onzekere situatie.

Ik heb geleerd en geconcludeerd dat onderstroom normaal is en dat het zich mag uiten. Ik kan er tot dusver dan ook beter mee omgaan.

2.5 AI

Zoals gesteld ga ik meer en creatiever om met modellen. Als extra dimensie heb ik me voorgenomen om dit te combineren met een andere doelstelling: het nadrukkelijk toepassen van AI binnen mijn klantenkring.

Benieuwd naar mijn experiment? 😉

bottom of page